Arbeidsrecht

Vanaf het aangaan van de arbeidsovereenkomst tot en met de verschillende manieren waarop de arbeidsovereenkomst kan eindigen, kan mr Ouderdorp u adviseren en waar nodig in procedure bijstaan. Denk dan ook aan het indienen van loonvorderingen. Deze problematiek beheerst mr Ouderdorp ook ten aanzien van het ambtenarenrecht en onderwijsrecht

Sociaal Zekerheidsrecht

Ook de trajecten welke tijdens en na de arbeidsovereenkomst kunnen worden ingeslagen, zoals arbeidsongeschiktheid, zowel tijdens als na einde dienstverband, wijziging van arbeidsongeschiktheidssituaties, W.W.-problematiek tot en met bijstands-perikelen, zijn voor mr Ouderdorp bekend terrein.

Onderwijsrecht

In het onderwijsrecht behandelt mr Ouderdorp zowel arbeidsrechtelijke geschillen tussen werkgever en werknemer in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Daarnaast is ook de kennis aanwezig om bezwaar- en beroepsprocedures tegen tentamenuitslagen, schorsingsbesluiten e.d. te voeren.

Echtscheidingsrecht

Daarnaast is het echtscheidingsrecht mijn specialisme. Naast de echtscheiding moeten ook allerlei andere zaken, al dan niet verplicht, worden geregeld. Zo dient, indien aanwezig, de huwelijksgoederengemeenschap gescheiden en gedeeld te worden, een beslissing over pensioenaanspraken gemaakt te worden alsmede vastgesteld te worden of partneralimentatie verschuldigd is door één der partijen. Indien u kinderen heeft, komt daarbij advies over eventueel verschuldigde kinderalimentatie en dient een ouderschapsplan opgesteld te worden. Indien u op huwelijkse voorwaarden gehuwd bent, kunnen die duidelijk genoeg zijn, maar mogelijk dat toch ook daarover vragen rijzen. Ik sta u hier graag in bij.

Gebreken bij aankoop en verkoop huis

De verkoop en/of aankoop van een woning moet een plezierige aangelegenheid zijn. Vaak is dit een zeer hectische periode waarin veel geregeld moet worden. Als u dan wordt geconfronteerd met een gebrek aan de woning welke u net heeft gekocht, of een koper die vindt dat u gebreken aan de door u verkochte woning niet (tijdig) heeft gemeld, kan dat nare consequenties hebben. Om u daarin te begeleiden, adviseren en zonodig met u te procederen, kunt bij mr Ouderdorp terecht.