Mr. R.J. Ouderdorp is specialist in:

  • arbeidsrecht, waaronder ook het ambtenarenrecht onderwijsrecht,waar het civiel- en ambtenarenrecht samenkomen
  • sociaal-zekerheidsrecht (W.W., WIA)
  • personen- en familierecht
  • gebrekenregeling bij aan- en verkoop van woningen (non-conformiteit).

Door samenwerking met drie gerenommeerde kantoren, die op hetzelfde adres gevestigd zijn, vindt kennisuitwisseling plaats en kunt u goed geinformeerd worden over onroerend goed-kwesties, huur- en verhuurgeschillen, aan- en verkoop van jachten en erfrechtelijke kwesties.

Mr R.J. Ouderdorp is in 1993 beëdigd als advocaat en heeft vanaf dat moment steeds kantoor gehouden in Amsterdam. Na 7 jaar met veel plezier in Amsterdam-oost te hebben gewerkt, is het kantoor sinds 2015 weer terug in het centrum van de stad, nu aan het Leidseplein.